YRKESUTBILDNINGARNA SKA SAMVERKA MED BRANSCHEN

24 april, 2017By Mattias EnbackNäringsliv, Utbildning

Yrkesprogramsutredningen, med Amelie von Zweigbergk i spetsen, överlämnade i november 2015 ett betänkande till regeringen. Betänkandet går under namnet ”Välja yrke”, och har tagits fram för att stärka yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft. Huvudsyftet är att bidra till ungdomars etablering på arbetsmarknaden, och samtidigt öka kompetensen inom bland annat VVS-yrket. Konkret vill man utveckla samarbetet mellan … Read More

ÖKAD TILLVÄXT INOM VENTILATION

24 mars, 2017By Mattias EnbackNäringsliv, News

Svensk Ventilations konjunkturrapport visar en ökad tillväxt på ventilationsmarknaden. År 2015 berättar om en femprocentig ökning, och 2016 beräknas en fyraprocentig ökning av arbetstillfällen att ske. Enligt rapporten är det bostadsbyggandet som lett fram till ökningen på marknaden. Båda inom det privata och det offentliga byggandet är intresset stort. Och det är främst befolkningsökning och … Read More

DÅLIG LUFT I SKOLORNA SKAPAR PRESTATIONSPROBLEM

22 februari, 2017By Mattias EnbackNews, Utbildning

Den amerikanska professorn David Wyon har sedan lång tid tillbaka forskat på hur temperatur och luftflöden påverkar människans hälsa. I flera vetenskapliga artiklar har han presenterat hur klimatet påverkar hur vi människor presterar under olika förhållanden. ”Vi har alltid svårt att motivera att det är kostnadseffektivt när det gäller barn då de inte får betalt. … Read More

SVERIGES KULTURBYGGNADER ENERGIEFFEKTIVISERAS

13 maj, 2016By Mattias EnbackOkategoriserade

Till en kostnad av 1,7 miljoner kronor ska kulturhistoriska byggnader få mer energieffektiv ventilation. I dagsläget dras många byggnader med energiförluster, och projektet ska bidra till att underhålla och bevara landets kulturella byggnader, genom effektiviserad ventilation.