VENTILATION/SERVICE
 

SERVICE

Servicedelen betyder mycket för oss på Intab. Här träffar vi ofta våra kunder på plats i de lokaler där arbetet utförs. Det kan handla om allt från filterbyte och rengöring av kanaler, till byte av spjäll och dimensionsförändring av kanaler. Samt annan typ av funktionsoptimering.

VENTILATION


OVK

INJUSTERING

INSTALLATION

MONTAGE

RADONMÄTNING

REFERENSOBJEKT 


SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN