KONSULT / INSTALLATIONSSAMORDNING
 
INSTALLATIONSSAMORDNING
Vi leder projekt för maximal utdelning och lönsamma resultat. Vår ambition är att varje projekt ska skapa långsiktiga förutsättningar där både miljö och ekonomi går hand i hand.
Vi ser varje enskilt projekt som en unik möjlighet att hela tiden utvecklas och utföra specifika åtgärder på bästa möjliga sätt. Vi har som mål att ständigt ha nära kontakt med kund och övriga entreprenörer för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt. Vi värdesätter kommunikation genom projektets alla delar för att uppnå det resultat som kunden önskar.
Lång tid i branschen har gett oss ett brett nätverk vad gäller entreprenörer och samarbetet däremellan.
 

KONSULT


BESIKTNING

PROJEKTERING

INSTALLATIONSSAMORDNING

REFERENSOBJEKT 


SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN