SVERIGES KULTURBYGGNADER ENERGIEFFEKTIVISERAS

13 maj, 2016By Mattias EnbackOkategoriserade

Till en kostnad av 1,7 miljoner kronor ska kulturhistoriska byggnader få mer energieffektiv ventilation. I dagsläget dras många byggnader med energiförluster, och projektet ska bidra till att underhålla och bevara landets kulturella byggnader, genom effektiviserad ventilation.