ÖKAD TILLVÄXT INOM VENTILATION

24 mars, 2017By Mattias EnbackNäringsliv, News

Svensk Ventilations konjunkturrapport visar en ökad tillväxt på ventilationsmarknaden. År 2015 berättar om en femprocentig ökning, och 2016 beräknas en fyraprocentig ökning av arbetstillfällen att ske. Enligt rapporten är det bostadsbyggandet som lett fram till ökningen på marknaden. Båda inom det privata och det offentliga byggandet är intresset stort. Och det är främst befolkningsökning och … Read More

DÅLIG LUFT I SKOLORNA SKAPAR PRESTATIONSPROBLEM

22 februari, 2017By Mattias EnbackNews, Utbildning

Den amerikanska professorn David Wyon har sedan lång tid tillbaka forskat på hur temperatur och luftflöden påverkar människans hälsa. I flera vetenskapliga artiklar har han presenterat hur klimatet påverkar hur vi människor presterar under olika förhållanden. ”Vi har alltid svårt att motivera att det är kostnadseffektivt när det gäller barn då de inte får betalt. … Read More