INSTALLATION

Ventilationsinstallation är en stor del av vårt arbete som utgör grunden för alla andra delar vi arbetar med. Vi tar hand om helhetsperspektivet och installerar allt från nya ventilationsaggregat till montage av kanalsystem. Vi har stor erfarenhet av optimering av energi och luftbehandling vad gäller om- och nybyggnationer, och hjälper våra kunder efter varje projekts specifika behov.
Installation och samordning kring arbetet är viktiga beståndsdelar i ett väl fungerande ventilationssystem, och vi tar oss an uppgiften med största möjliga respekt.
Hälsa står i fokus när det kommer till inomhusklimat och just ventilation är en viktig beståndsdel i en modern och hälsosam tillvaro. Det går även hand i hand med miljö och ekonomi.
Vi har lång erfarenhet av installationsarbete och bidrar med vår expertis.
Då lokaler kräver ombyggnation för att fungera optimalt hjälper vi till med rådgivning, montage, injustering eller OVK för att uppnå bästa tänkbara resultat.

VENTILATION


OVK

INJUSTERING

INSTALLATION

MONTAGE

RADONMÄTNING

REFERENSOBJEKT 


SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN