YRKESUTBILDNINGARNA SKA SAMVERKA MED BRANSCHEN

24 april, 2017By Mattias EnbackNäringsliv, Utbildning

Yrkesprogramsutredningen, med Amelie von Zweigbergk i spetsen, överlämnade i november 2015 ett betänkande till regeringen. Betänkandet går under namnet ”Välja yrke”, och har tagits fram för att stärka yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft. Huvudsyftet är att bidra till ungdomars etablering på arbetsmarknaden, och samtidigt öka kompetensen inom bland annat VVS-yrket. Konkret vill man utveckla samarbetet mellan … Read More

DÅLIG LUFT I SKOLORNA SKAPAR PRESTATIONSPROBLEM

22 februari, 2017By Mattias EnbackNews, Utbildning

Den amerikanska professorn David Wyon har sedan lång tid tillbaka forskat på hur temperatur och luftflöden påverkar människans hälsa. I flera vetenskapliga artiklar har han presenterat hur klimatet påverkar hur vi människor presterar under olika förhållanden. ”Vi har alltid svårt att motivera att det är kostnadseffektivt när det gäller barn då de inte får betalt. … Read More