YRKESUTBILDNINGARNA SKA SAMVERKA MED BRANSCHEN

24 april, 2017By Mattias EnbackNäringsliv, Utbildning

Yrkesprogramsutredningen, med Amelie von Zweigbergk i spetsen, överlämnade i november 2015 ett betänkande till regeringen. Betänkandet går under namnet ”Välja yrke”, och har tagits fram för att stärka yrkesutbildningarnas kvalitet och attraktionskraft. Huvudsyftet är att bidra till ungdomars etablering på arbetsmarknaden, och samtidigt öka kompetensen inom bland annat VVS-yrket. Konkret vill man utveckla samarbetet mellan … Read More

ÖKAD TILLVÄXT INOM VENTILATION

24 mars, 2017By Mattias EnbackNäringsliv, News

Svensk Ventilations konjunkturrapport visar en ökad tillväxt på ventilationsmarknaden. År 2015 berättar om en femprocentig ökning, och 2016 beräknas en fyraprocentig ökning av arbetstillfällen att ske. Enligt rapporten är det bostadsbyggandet som lett fram till ökningen på marknaden. Båda inom det privata och det offentliga byggandet är intresset stort. Och det är främst befolkningsökning och … Read More