Den amerikanska professorn David Wyon har sedan lång tid tillbaka forskat på hur temperatur och luftflöden påverkar människans hälsa. I flera vetenskapliga artiklar har han presenterat hur klimatet påverkar hur vi människor presterar under olika förhållanden.

Vi har alltid svårt att motivera att det är kostnadseffektivt när det gäller barn då de inte får betalt. Men tänk på vad skolan kostar.

Den senaste tiden har David Wyon bland annat fokuserat på hur barn påverkas av inomhusklimatet i skolor runt om i Skandinavien. Han menar att det finns tydliga kopplingar mellan låga luftflöden, höga temperaturer och sämre skolresultat bland eleverna.

– Vi har alltid svårt att motivera att det är kostnadseffektivt när det gäller barn då de inte får betalt. Men tänk på vad skolan kostar. Det är en ganska dyr verksamhet som går att förbättra med upp till 30 procent. Vi kan använda tiden till att lära barnen mer, sa David Wyon under en föreläsning hos Astma och Allergiförbundet.

David Wyon menar att en höjning av luftflöden till 10 liter per sekund och person, tillsammans med en sänkning av inomhustemperaturen till 20 grader, skulle skapa bättre förutsättningar i skolmiljön.

Resultaten av hans studier visar på 3,5 procent försämrad prestation per gradökning från 20 till 25 grader.

– Dålig luft är ett stort hinder för barnen, speciellt för de barn som redan har svårt med koncentrationen i skolan, menar David Wyon.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *