VENTILATION
VENTILATION
Frisk luft och ett väl fungerande inomhusklimat är symboliskt för modern fastighetsteknik, och fördelarna med god ventilation är många. Vad gäller arbetsmiljö skapar frisk luft bättre förutsättningar för att anställda orkar arbeta mer effektivt, och frisk luft i bostäder skapar bättre förutsättningar för de boende ur hälsosynpunkt.
Ett väl fungerande ventilationsystem sparar även energi, vilket är en viktig komponent när det kommer till miljön. Detta går hand i hand med ekonomisk vinning.
Mångårig erfarenhet i branschen har gett oss bred kunskap om alla delar inom ett projekt.
Därför kan vi erbjuda våra kunder helhetslösningar som passar för alla. Ett brett kontaktnät skapar möjligheter att arbeta med de bästa entreprenörerna inom olika områden.

VENTILATION


OVK

INJUSTERING

INSTALLATION

MONTAGE

RADONMÄTNING

REFERENSOBJEKT 


 SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN