VS / INJUSTERING
 

INJUSTERING

Injustering av värmesystem är en viktig del i rustningen för en miljösaker framtid där allt större krav kommer att ställs på alla typer av fastigheter. Målet att bygga klimatsmart och att fortsätta minska energiförbrukning har blivit en nollvision, och värmesystem i fastigheter är en väsentlig väg att följa. 
Vi på installationsteknikerna har lång erfarenhet vad gäller på värme i form av värmeinjusteringar i flerbostadshus och sanitet i form av installation och rörmontage för varm- och kallvatten samt varmvattencirkulation, VVC.  

VS


INJUSTERING

INSTALLATION

MONTAGE

SERVICE

VÄRME

KYLA

REFERENSOBJEKT 


 SVETSARVÄGEN

MILSTENSKOLAN

SANDVIKSSKOLAN